Kliğine Dönüş Yolunda...

 

 

UZUN SÜRELİ KAPALI OLAN KLİNİKLERDE CERRAHİ OPERASYONLARIN BAŞARILI ve VERİMLİ OLMASI İÇİN HİJYEN KURALLARINA UYGUN ÖZEL İŞLEMLER UYGULANMALIDIR !
 
TEMEL HİJYEN KURALLARI
Kliniklerin uzun süreli kapanmasından önce belirli ișlemlerin yapılmasına dikkat edilmelidir. Șayet
herhangi bir sebeple bu ișlemler yapılamadıysa, bu ișlemlerin kliniklerin tekrar açılmadan yapılması
șiddetle önerilmektedir.
Hepinizin bildiği gibi, cerrahi hijyenin amacı bulașıcı hastalıkların bir hastadan diğer hastaya veya
klinik çalıșanlarına bulașmasını engellemektir.
Așağıda belirteceğimiz öneriler ile yukarıda belirttiğimiz amaca uygun olarak
kliniğinizin tekrar hizmete girdiği ilk günden verimli ve hazır bir șekilde
çalıșmanıza olanak sağlayacaktır.
Temel amacımız dental ünitenizin devreleri, hortumları
içerisinde hiç bir șekilde su kalmamasını sağlamaktır.
Bu șekilde ünite içerisinde biofilm tabakasının olușmasını ve
bakterilerin ünite içerisinde çoğalmasını engellemiș olacaksınız.
 
Tüm uyarılar için lütfen tıklayınız.